Hem

ELLEMTEL 50 ÅR !!!

ELLEMTEL har firat 50 års-jubileum, mer om firandet här

ELLEMTEL

ELLEMTEL Utvecklings AB är ett stycke svensk industrihistoria.

 

Utvecklingsföretaget, ett 50/50-ägt samrisksbolag mellan LM Ericsson och Televerket grundades i april 1970. Avtalet undertecknades av Björn Lundvall, Marcus Wallenberg och Bertil Bjurel. ELLEMTEL rekryterade personal från båda ägarna och startade sin verksamhet den 1 november 1970.

 

Företaget organiserades i olika enheter för att fokusera på innovation och utveckling av en ny lokalstation (AXE), en elektronisk PABX (MD110), det nordiska datanätet samt en ny telefonapparat (Diavox). Den första AXE-växeln sattes i drift på morgonen den 1 mars 1977.

 

ELLEMTEL fortsatte med avancerad utveckling inom telekom fram till oktober 1995, då Televerket sålde sina aktier till Ericsson och ELLEMTEL blev integrerat i Ericsson's organisation. Emellertid en liten enhet med 40 anställda, samägt av Ericsson och Telia, fanns kvar till juni 1999. Enheten, som utvecklade gemensamma IP telefonitjänster, blev den sista att bära namnet ELLEMTEL. Idag är ELLEMTEL ingen legal enhet utan domännamnet ELLEMTEL.COM ägs av ett antal f.d. anställda.

OM OSS

Målet med denna hemsida är att hålla ELLEMTEL-andan vid liv.

ELLEMTEL-ANDAN

 

 

ELLEMTEL-andan, denna unika företagskultur, som blev en plattform och ett stödjande verktyg för det innovativa utvecklingsarbete av stora system, som bedrevs i flera decennier.

 

ELLEMTEL-andan karaktäriseras av en blandning av jobb och fest, teamwork och kamratskap, resultat och målinriktning.

 

Kultur har definierats som "levnadssättet hos en organisation" och ELLEMTEL-andan, som genomsyrade hela företaget, blev en livsstil. Vi f.d. anställda tror att utvecklingorganisationer för nya komplexa projekt kan lära av erfarenheterna från ELLEMTEL.

HISTORIK

Broschyr

Denna broschyr fick man som nyanställd på ELLEMTEL och den innehåller mycket information om företaget. Bläddra gärna igenom den! Antikvarisk förundersökning

Dokument om kvarteret Sandaletten som togs fram av Stockholms stadsbyggnadskontor i samband med rivningen av ELLEMTEL-huset.Förskräckliga rivningsbilder