Events

Events

Du kan hitta flera bilder på sidan "Bildarkiv". Saknar du inloggningsuppgifter så gå till Kontaktsidan och skicka ett mejl där du skriver att du vill ha inloggningsuppgifterna. Vi svarar så fort vi kan.

Andra  återträffen den 30 mars 2017. Det var ca 120 förväntansfulla ELLEMTEL-are, som mötte upp för ännu en återträff den 30 mars 2017 i restaurang Köksälvans nya lokaler bakom Klockhuset i Alvsjo.  Festens beskyddare och ELLEMTEL-flaggan var på plats. 

Festkommittén

fr v Till Mayer, Bo Hedfors, Anders Nyman, Annika Sjöstrand, Birgitta Nordström, Martin Ahlberg, Ingvar Nordström

(på bilden saknas Nils Lundberg och Ingmar Jonsson)

Tidpunkten var vald för att fira 40-årsminnet av driftsättningen av den första AXE-stationen i Södertälje den 1 mars 1977. Efter sedvanlig avprickning och uppmjukning av talorganen i uppfriskande bubbel var festen igång.

 

På festkommitténs vägnar hälsade Bo Hedfors alla välkomna och meddelade att i samband med rivningen av Gula Huset lyckades vår store arkivist Anders Nyman rädda ett antal gula väggplåtar, som han sedan skar ner till  hanterbara minnesplaketter, vilket renderade stor jubel. Plåtbitarna med tillhörande minnesskylt fanns att medtaga hem efter festens slut. Det blev mycket prat om AXE med också information om vad som hände med MD110, som många festdeltagare vikt sitt liv för.

 

Bo introducerade sedan kvällens gästtalare, Kjell Sörme, som vid tidpunkten för driftsättningen av Södertalje var chef för avd X, samt Ericssons store forskningschef, Bernt Ericson. Både gav sina bilder av det som hände för 40 års sedan men också med klar  inriktning på framtiden. 

Därefter blev det traditionsenlig förtäring med ärter och punsch. Baren öppnades och sorlet steg.  Ingen ville gå hem i det mycket tråkiga vårvädret.

 

Feedback från festen har varit mycket positiv."Vi måste ses igen".

Återträffen 2014-03-06. Det var ca 100 glada ELLEMTEL-are, som mötte upp för en återträff den 13 feb 2014 i restaurang Köksälvans trevliga lokaler på Armborstvägen 1.

Festens beskyddare och festkommittén

fr v Anders Nyman, Bo Hedfors, Martin Ahlberg, Till Mayer, Nils Lundberg 

('webmoster' Annika Sjöstrand saknas på bilden)

 

 

 

 

 

 

På festkommitténs vägnar hälsade Bo Hedfors alla välkomna och det skålades i uppfriskande bubbel. Anders Nyman fick en eloge och en rungande applåd för sitt enorma arbete med att rädda ELLEMTEL’s arkiv och blev siste man som lämnade Gula Huset. 

 

Till Mayer introducerade kvällens gäst, Johan Martin-Löf. Johan arbetade under 15 år bl.a. för Telia’s förste VD Tony Hagström med företagets internationella samarbeten. Han har sedan år 2006 skrivit Televerket/Telia’s och Telia-Sonera’s historia som finns på https://www.teliacompany.com/en/about-the-company/history/

 

ELLEMTEL fyllde 40 år den 1 november 2010. En festkommitte skapades, som organiserade den jubileumfest som gick av stapeln lördagen den 30 oktober 2010 i ELLEMTEL gamla lokaler (gula huset) i Alvsjö. 200 medarbetare representerande AXE, MD110 och det nordiska datanätet från ELLEMTEL's hela organisation hade accepterat inbjudan. Vi var med om en klassisk ELLEMTEL-fest, som går till historien tillsammans med tidigare decenniers jubileumarrangemang. Festkommitten (se nedan) hoppas att denna fest, där många gamla kontakter återknöts, skall leda till flera spontana träffar i ELLEMTEL-andans tecken.

Festkommitten från vänster till höger: Ingmar Jonsson, Anders Nyman, Sten Zälle, Bo Hedfors, Birgitta Nordström, Martin Ahlberg, Sture Nilsson, Örjan Mattson och Nils Lundberg. (Foto: Arne Morell)